TEKMOVALNI TAEKWON-DO

V tem programu vadeče počasi uvajamo v pripravo na tekmovanja v različnih tekmovalnih disciplinah - športne borbe, forme, specialna tehnika in test moči. Zahtevnost in količina treninga se postopoma povečujeta glede na posameznikove želje po nadaljnjih tekmovanjih v tujini in na večjih prvenstvih.

Program tekmovalnega  taekwon-doja je oblikovan tako, da omogoča:

  • dolgoročno načrtovanje napredka in razvoja posameznika,
  • sistematično in usklajeno delo z vadečimi,
  • postopen napredek v znanju  taekwon-doja in razvoju sposobnosti,
  • vadbo prilagojeno razvojni stopnji, sposobnostim in interesom vadečih,
  • selekcijo nadarjenih in motiviranih posameznikov v perspektivni in vrhunski šport.
gallery/nastja brobe

Cilji programa so torej:

  • izgradnja osnove za tekmovalno kariero vrhunskega športa preko ustreznega razvoja osnovnih in specialnih psihomotoričnih sposobnosti in pridobivanja izkušenj na domačih in mednarodnih tekmovanjih,
  • selekcija v perspektivni in vrhunski šport,
  • vzgoja preko sistema vrednot v  taekwon-doju in razvijanje delovnih navad.

Poleg redne vadbe je tekmovalcem skozi celo leto omogočen tudi nastop na mednarodnih tekmovanjih. V sklop dodatnih aktivnosti, ki jih organiziramo v klubu za tekmovalce, spadajo izpiti za višje pasove, letne priprave (letovanje) ob koncu šolskega leta ter možnost sodelovanja na reprezentančnih treningih.